Ontstaan en wortels De Spits

In 1973 werd Hubert De Meester door Dhr. Hugo Quintens, administrateur van BLOSO Nieuwpoort, aangesteld als activiteitsleider/kampleider van dit gerenommeerde Vlaamse zeilcentrum.  Hubert was er al enkele jaren zeilmonitor in het zeilcentrum gelegen aan de vaargeul, tegenover de militaire jachthaven van weleer, waar 10-daagse zeilopleidingen werden gegeven.

Onder de impuls van Hubert en samen met Tony Zwaenepoel werden datzelfde jaar op gronden van de familie Orlent, gelegen naast het Spaarbekken van Nieuwpoort, de eerste tenten neergezet zodat ook zeilcursussen opgestart konden worden op Nieuwpoorts binnenwater.

Omdat een gebundelde cursus van de verschillende graden binnen de zeilopleiding destijds ontbrak, werd Hubert eind datzelfde zeilseizoen aangesteld als hoofd van het technisch comité zeilen. BLOSO gaf toestemming een cursus te maken, maar kon hiervoor geen financiële middelen vrijmaken.

Samen met een hele ploeg zeilmonitoren werden cursusteksten samengesteld, geschreven, besproken en verbeterd, gedurende de wintermaanden in 1974 en 1975. Dat was bij Hubert thuis te Rumst, met Johan Augustijnen, Marcel Cools, Eddy Danneels, Marcel Kubis, Willy Laes, Renée Melkior, Marc Van Bruyssel, Georges Van Hiel, Eric Van Humbeek en Alexander Verheyden.  De daaropvolgende zomermaanden werden gebruikt om de teksten te staven met de zeilpraktijk op de havengeul en het Spaarbekken te Nieuwpoort. Kwaliteit stond steeds voorop.

In 1976 werden de cursusteksten dan in drukkerij ‘de Vlaamse Kring’ te Kontich gedrukt, om bij de start van dat zeilseizoen en doorheen de vele komende jaren te verkopen. De inkomsten werden punctueel bewaard.

Een hechte grote groep zeilmonitoren, een negentigtal, hield reeds jaren contact met elkaar, ook in de ‘na-zeilse periode’. Na een voorbereidende vergadering te Sint-Niklaas op 26 mei 1978 werd geopperd deze groep te verbinden in een vereniging zonder winstoogmerk.

Op zaterdag 26 augustus 1978 werd te Nieuwpoort ‘de vriendenkring van de monitors van de vaargeul’ opgericht onder de naam ‘DE SPITS’ en werd Hubert De Meester verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Via een trimestrieel tijdschrift werd iedereen op de hoogte gehouden van geplande activiteiten, technische en andere informatie, voordrachten tijdens de winterperiodes, oude boottochten op het IJsselmeer, reünies en van het ‘boekenfonds’ ontstaan uit de nog steeds goed draaiende cursusverkoop.

Dit stelde de vereniging in staat om in 1981 een binnenschip type SPITS aan te kopen en deze gedurende de jaren 1982-1983, afgemeerd op de Dijle aan het keerdok te Mechelen, te verbouwen tot varend clubschip van de vereniging.

In 1984 kon de eerste van vele vaarten naar Nieuwpoort plaatsvinden. In dat jaar kon het schip tijdens de zomermaanden nog afmeren aan de kade van de oude steenbakkerij van de familie Florizone aan de Plassendale vaart. Vanaf 1986 kreeg het zijn vaste en huidige zomerse stek aan de kade van het spaarbekken te Nieuwpoort. Tijdens de winter vindt het clubschip zijn meerplaats in de luwte van de Leuvense Vaart te Mechelen. 

Een vereniging van hechte zeilmonitoren gaf al snel aanleiding tot het inrichten van zeilkampen met volwassenen, maar ook met, in eerste instantie hun eigen, kinderen. Onder impuls van Edgard – Eddy Danneels waren de Jeugdzeilkampen van De Spits geboren.

Anno 2018 is De Spits nog steeds zeer actief en organiseren wij elke zomer meerdere 7-daagse jeugdzeilkampen. De zeilcursussen van weleer hebben aanleiding gegeven tot het huidige A-brevet Zeilen handboek. De lay-out kende uiteraard een herwerking tot moderne kleurendruk door zeilmonitoren van De Spits, alsook door andere zeilmonitoren van Sport Vlaanderen (voorheen BLOSO).

De vereniging heeft al die tijd haar vaste stek ‘IJzer 57, 8620 Nieuwpoort’ en is wonderwel de enige kleinzeilerij watersportvereniging in Nieuwpoort, thuishaven van de grootste jachthaven van West-Europa.

Voldoende reden om te vieren dus! Wij hopen dan ook dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn op zaterdag 25 augustus 2018.

De coolste sportclub

De coolste sportclub

Zomerkampen 2024

Zomerkampen 2024

WWSV

WWSV