Lidmaatschap 2024

Gewone leden (per domicilie): 20€
Werkende leden en steunende leden (per domicilie): 45€
Sponsoren een willekeurig bedrag

Lidgelden overmaken op BE86 4377 0555 0150 (KBC)
op naam van De Spits VZW IJZER 57, 8620 Nieuwpoort
met vermelding 'Spits2024 - naam van het lid'

Gelieve geen lidgelden op BE70 0011 8760 2625 (BNP Parisbas - Fortis)
op naam van Jeugdzeilkampen De Spits, IJZER 57, 8620 Nieuwpoort te storten.

De vereniging houdt eraan een laag lidgeld, per gezin te vragen.

Gewone leden betalen een minimumbedrag van 20 euro (per domicilie), ieder is vrij om meer te storten als steun (onderhoud clubschip, onderhoud zeilvloot, lopende kosten, …)

Leden waarvan 1 of meerdere personen van een gezin deelnemen aan zelfactiviteiten (jeugdkampen, volwassenzeilweekend, …) betalen 45 euro (per domicilie), dit omvat naast het drie maandelijks clubblad tevens de sportverzekering.
Gezien wij een vzw zijn, zijn enkel de leden van de vzw gerechtigd om aan de activiteiten deel te nemen.  Bvb overvaarten, zwaaivaarten, activiteiten in Nieuwpoort of elders.

Als lid krijg je ook 4 maal per jaar een ledenblad.  Daarin zetten wij de lopende en komende activiteiten op een rijtje, geven algemene informatie over het zeilwezen, verslagen van voorbije activiteiten en andere weetjes. 

De coolste sportclub

De coolste sportclub

Zomerkampen 2024

Zomerkampen 2024

WWSV

WWSV