Privacy Policy

Deze pagina is laatst aangepast op 30 maart 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze (website, zeilkampen, activiteiten) gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Spits vzw. U dient zich ervan bewust te zijn dat De Spits vzw niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website/diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

De Spits vzw respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Bescherming van de persoonsgegevens

1.1 De Spits vzw respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
1.2 GDPR wetgeving 2018

De Spits vzw engageert zich om (binnen haar mogelijkheden) te streven naar een 100% nakoming van de GDPR wetgeving van 25 mei 2018. De GDPR wetgeving - Algemene Verordening Gegevensverwerking - is een nieuw Europees wetgevend kader met rechtstreeks effect voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze vervangt de Europese Privacy-richtlijn.

Deze nieuwe wetgeving betekent nieuwe rechten voor de betrokkenen en verplichtingen voor de verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken.

1.3. Persoonsgegevens De Spits vzw
1.3.1 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: contactgegevens leden

Voor ons ledenbeheer maken wij gebruik van een ledenlijst gebaseerd op de inschrijvingen op zeilkampen, activiteiten, betaalde lidgelden. Hierin bewaren wij - zolang als nodig - volgende gegevens van onze bestaande leden: Familienaam, Voornaam, E-mailadres, adres, geboortedatum. Deze gegevens worden louter gebruikt voor het contact met de leden via e-mail, telefoon of per post. Het rijksregisternummer van leden monitoren wordt bewaard op vraag van de overkoepelende sportfederatie Wind & Watersport Vlaanderen met het oog op sportspecifieke opleiding en/of bijscholing.

De Spits vzw ziet toe op de correctheid van deze gegevens en neemt contact op met de desbetreffende leden om te controleren of deze gegevens nog kloppen. Elk lid kan deze gegevens op elk moment inkijken (zie ook: 2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens).

Persoonsgegevens worden door de De Spits vzw bewaard. Zij kunnen voor een langere periode worden bewaard voor archiveringsdoeleinden voor historisch of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

  • Het bijhouden van de leden en ledenlijst,
  • Het opsturen van het ledenblad (4 x per jaar),
  • Het inschrijven van de leden bij de overkoepelende sportfederatie: Wind & Watersport Vlaanderen,
  • Het versturen van informatie aan de leden (uitnodiging tot activiteiten),
  • Gegevens voor de verzekeringsmaatschappij bij deelname aan activiteiten, zeilkampen, enz

De rechten van het lid:

  • Ik geef toestemming om op de hoogte te worden gebracht van een De Spits vzw activiteit.
  • Ik geef toestemming dat mijn gegevens worden doorgegeven aan de verzekeringsmaatschappij en de overkoepelende sportfederatie Wind & Watersport Vlaanderen.

Behalve voor de hiervoor vermelde redenen zal de vzw De Spits geen gegevens doorgeven aan derden.

1.3.3 Gebruik van de website

De Spits vzw heeft een website: "De Spits.be", op deze website maken wij géén gebruik van cookies. Wij bewaren dus géén informatie van uw gebruik op onze website.

1.3.4 Gebruik van foto en videomateriaal

Bij activiteiten kunnen foto's en of video's worden genomen waarop het lid herkenbaar in beeld wordt gebracht. Deze foto's en of video's zijn erop gericht het belevenismoment/sfeerbeeld van de activiteit te documenteren. Dit foto en of video materiaal kan worden aangewend door De Spits vzw ter promotie van (toekomstige) activiteiten via onze website, onze facebook pagina van de jeugdzeilkampen, het facebook profiel van De Spits vzw, affiches, ... Het lid kan op zijn/haar expliciete vraag opteren om niet in beeld te worden gebracht of foto en of video materiaal niet te gebruiken voor deze doeleinden. Het lid maakt dit kenbaar aan de verantwoordelijke bij aanvang van de activiteit

2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens

Leden van De Spits vzw kunnen op elk moment hun overeenkomstige persoonsgegevens opvragen. Bij een aanvraag zal De Spits vzw de gevraagde gegevens - fysieke documenten of online - zo snel mogelijk ter beschikking stellen. Het lid kan ook vragen om de gegevens aan te passen en/of te verwijderen.

3. In geval van een data lek

Indien er zich een data lek voordoet (situatie waarbij persoonsgegevens kwaadwillig worden vrijgegeven), zal De Spits vzw binnen de 72 uur na ontdekking/gewaarwording (niet het ontstaan van) dit gebeuren doorgeven aan de Privacy Commissie.

4. Vragen over ons privacybeleid?

We doen er alles aan om te voldoen aan de nieuwe GDPR-wetgeving.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De coolste sportclub

De coolste sportclub

Zomerkampen 2024

Zomerkampen 2024

WWSV

WWSV