Doelstellingen vanuit het hart

 • Ijveren voor de democratisering van de watersport in het algemeen en van de zeilsport in het bijzonder.
 • Het zich eigen maken van zeemanschap, in de ruimste betekenis en het bevorderen ervan
  o.a. door het doorgeven van de traditionele zeil- en schipperstechnieken.
 • Ijveren voor het in stand houden van het varend patrimonium van ons land.
 • Het bevorderen van vriendschappelijke contacten.
 • Ijveren voor de bescherming van het milieu.
De statuten van de vereniging zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 april 1979.
De vereniging is eigenaar van een binnenschip, type Spits, genaamd “ DE SPITS”.
Het schip wordt gebruikt als opleidingsschip voor de watersport, de praktische en theoretische opleiding voor riviervaart en zeilvaart.

Activiteiten:

 • Bijbrengen van vaartechnieken op rivieren en kanalen in samenzwerking met de Rijn- en Binnenvaart Cenflumarin gevestigd in de basis van Kallo en onder leiding van beroepsschippers en rivierloodsen.
 • De praktische opleiding in de kleinzeilerij op het Spaarbekken in Nieuwpoort en de Zeezeilerij voor de Vlaamse kust.
 • Theoretische opleidingscursussen kustnavigatie onder leiding van bevoegde lesgevers.
 • Inrichten van de opleiding en de examens voor het behalen van het Beperkt en Algemeen Stuurbrevet.
 • Het organiseren van lesreeksen voor het bijbrengen van vaar- en schipperstechnieken.
 • Het samenbrengen van vaargasten, ter gelegenheid van vriendschappelijke ontmoetingen in het specifieke vaar- en watermilieu.
 • Het nastreven van de doelstellingen vervat in de statuten van de vzw De Spits, m.a.w. ijveren voor het behoud van het varend patrimoniumvan Vlaanderen, o.m. in samemwerking met de vzw De Steenschuit.
 • Actieve deelname aan de Antwerp Race (tot 2009)
De ligplaats van het schip DE SPITS is, naargelang de activiteit en het seizoen:

 • in Battel op de Leuvense vaart in de herfst en winter.
 • in Nieuwpoort, op het spaarbekken, in het voorjaar en zomer.
 • naargelang de activiteiten op andere plaatsen in Vlaanderen: Antwerpen, Kallo, ...
 

De coolste sportclub

De coolste sportclub

Zomerkampen 2024

Zomerkampen 2024

WWSV

WWSV