Jubileum 1978-2018: 40 jaar De Spits

We blikken graag even terug op ons jubileumfeest van 25 augustus 2018.  Hieronder geven we nog even het dankwoord tijdens de receptie mee. U kan de foto’s van het feest hier terugvinden

Beste gemotiveerde medespitsers, beste sympathisanten en sponsors
Welkom op dit jubileum van 40 jaar De Spits te Nieuwpoort!


Elonie, onze jongste zeilmonitrice in opleiding, 18 lentes jong zei me gisteren avond bij het bekijken van de vele sfeerfoto’s doorheen de jaren, ‘wie zijn al die mensen Bart’ (denk er de mooie Gentse tongval even bij)… In 2011 nam ze als optimistje voor het eerst deel aan een Spits zeilkamp…

In ons ledenblad, in ‘Varen’ en via de uitnodiging voor dit jubileumfeest gaven we jullie al een inkijk hoe De Spits ontstaan is. De groep hechte zeilmonitoren van de havengeul van de vroege jaren 70 is ondertussen uitgegroeid tot een hechte vereniging gekend in Vlaanderen voor zijn kwalitatieve jeugdzeilkampen en opleidingen.

Met hen hebben we een start genomen en zijn we kunnen groeien doorheen deze 40 jaar, vooral te danken aan het uitgebreide netwerk van leden vrijwilligers en sympathisanten.
Denk maar aan onze leden gespecialiseerd in de techniek, het onderhoud en de regelgeving van ons clubschip. Denk maar aan de verschillende schippers die De Spits naar Nieuwpoort hebben geleid sinds 1984.
Denk maar aan onze specialisten in logistiek en transport die hebben geleid tot onze mooi ingerichte zeilmakerij, werk en stockage container en onze moderne patio…
En zo zijn wij dankbaar voor de inzet van zo vele vrijwilligers doorheen deze 40 jaar als lid, sponsor of bestuurslid.


Graag zou ik nog een speciale vermelding willen maken. Graag vraag ik jullie enthousiast applaus als teken van grote appreciatie voor onze stichtende voorzitter, onze erevoorzitter Hubert De Meester!

En ik ben het moreel aan mezelf verplicht opnieuw een stevig applaus te vragen voor onze immer energieke jeugdzeilkampenstichters: Kris en Eddy! 

Wij houden niet enkel een blik op het verdere verleden. Deze zomer om maar een recent voorbeeld te geven, kwamen nooit eerder zoveel kinderen tussen 9 en 19 jaar zeilen tijdens onze jeugdkampen. Bedankt voor het vertrouwen en bedankt aan onze jonge en volhardende monitoren en bedankt aan ons immer enthousiast kookteam voor de heerlijke culinaire geneugten die zij steeds met liefde bereiden. 

Ook de verdere toekomst biedt vele uitdagingen. Zo wordt dit kreekgebied waarin wij vertoeven hervormt in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. In samenwerking met de gemeente Nieuwpoort en de provincie West Vlaanderen trachten wij in deze veranderende situatie de juiste accenten te leggen. Opnieuw met dank aan Spitse specialisten. 

Vandaag vieren we dit 40 jarig bestaan met een receptie en aansluitend een bbq en een vers hoeveijsje voor onze leden. Aan boord van ons binnenschip kan je foto’s doorheen de jaren bekijken in papieren en digitale foto albums.

Dank voor jullie komst en bedankt voor jullie jarenlange steun en inzet.
Bedankt

Bart