Beste leden, jong of al wat ouder, Beste sympathisanten

In deze drukke Coronatijden kan je gelukkig rekenen op een stevige houvast in het leven, het Spitsblad!
Het geef je visie op een nog steeds o zo zonnige toekomst vol activiteiten waar je reikhalzend naar zult uitkijken.

Je merkt het, wij Spitsers blijven positief naar het nieuwe seizoen kijken.

Echter, de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad ter voorkoming van een te snelle verspreiding van Covid-19 (Corona) nopen ons tot het annuleren van alle geplande groepsactiveiten van De Spits vzw, initeel tot en met zondag 5 april. Deze maatregel wordt rekening houdend met de huidige omstandigheden verlengd tot en met 3 mei.  Wij zijn solidair in het vermijden van risico’s en dragen ons gezondheiddapparaat in Vlaanderen en België een warm hart toe door mee de infectiepiek te helpen spreiden in de tijd door

de algemene hygiënische adviezen na te leven:  Vaak en grondig de handen wassen; Geen fysieke begroetingen (handen schudden, kussen,…); Afstand respecteren; Enkel afstandscontact met zieken of mensen uit de risicogroepen (ouderen); Wie verkouden of ziek is blijft in elk geval thuis.
  • Concreet zullen onze zwaaivaart op 21 maart en onze sponsorvaart op 5 april niet plaatsvinden op die momenten. De zwaaivaart kan worden uitgesteld tot ten laatste net voor de overvaart,hopelijk nog in mei. De sponsorvaart wensen we in overleg met rederij Riverstar naar het late najaar van 2020 te verplaatsen. U ontvangt nog info zodra beide nieuwe datums worden vastgelegd.
  • Kleine semi-individuele acties ten behoeve van het seizoens-onderhouden van ons schip kunnen wel nog mits het in acht nemen van zoals met het in het mooi Engels stelt ‘social distance’, meer gezamenlijke acties worden ook uitgesteld.
  • Er zullen ook geen bijeenkomsten van onze vzw plaatsvinden tot en met 3 mei wegens overmacht. Nieuwe data worden later bepaald.
Begin mei berichten wij u welke activiteiten er in de hierop volgende periode mogelijk nog extra geschrapt zullen worden. Wij kunnen enkel hopen dat onze acties ter voorbereiding van het nieuwe seizoen en ter herstelling van de brand van het afgelopen jaar kunnen plaatsvinden. In dat geval rekenen wij op jullie grote inzet waarvoor nu al dank.

Aanpassingen spitsblad (t.e.m. 5 april)

Wij wensen iedereen een behouden gezondheid toe en tot gauw!

Immuun-rijke groeten

Bart

Voorzitter De Spits vzw
 

Sociaal

De Spits vzw

Jeugdzeilkampen